Bedankt!! Jouw stem was € 454,35 waard!

Alle stemmers hartelijk bedankt!
Samen hebben jullie met deze actie € 454,35 opgehaald!
————————————————————————————————————————–
Rabobank Twente Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom
organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank
Twente Oost stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook Jeugdcircus Tubantino doet mee aan de Rabo Clubkas
Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei mogen alle klanten van Rabobank Twente Oost drie
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
van € 100.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Jeugdcircus Tubantino
ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle Raboklanten

Het is voor Jeugdcircus Tubantino belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Jeugdcircus Tubantino!
Om te stemmen en voor meer info ga je naar www.rabobank.nl/twenteoost, de Rabo Clubkas Campagne.

Alvast bedankt namens Jeugdcircus Tubantino!