Bedankt! Jouw stem was € 309,60 waard!

Alle stemmers hartelijk bedankt!
Samen hebben jullie met deze actie € 309,60 opgehaald!
—————————————————————————————————–

De Rabo Clubkas Campagne start dinsdag 19 maart weer.
En ook dit jaar doet Jeugdcircus Tubantino mee!

Stemmen van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april

Klanten van Rabobank Twente Oost mogen van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april, drie
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Daarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
van € 125.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Jeugdcircus Tubantino
ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan iedereen die klant is bij de Rabobank
Het is voor Jeugdcircus Tubantino belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Wij kunnen
deze bijdrage goed gebruiken voor nieuwe circusattributen en om verouderd materiaal te vervangen.
Het zou fantastisch zijn als familie, vrienden en bekenden stemmen geven aan Jeugdcircus Tubantino.

Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost.

Namens de artiesten: Bedankt voor jouw steun!